trực tuyến
Chương trình số 2: Chu kỳ 15 - Tụng kinh tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Thứ Năm, 18/8/2022

tức 21/7 Nhâm Dần

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Cầu truyền hình "Vu Lan 3 miền 2021" (PL.2565 - DL.2021)

21/8/2021

435 Lượt xem

Chương trình tổ chức tại 03 điểm cầu chính:
- Chùa Ba Vàng
- Chùa Thiên An
- Bệnh Viện Dã Chiến số 7
Kính mời Quý Tăng Ni, Phật tử cùng đón xem và lan tỏa tinh thần hiếu hạnh tới tất cả mọi người. Chương trình do kênh Truyền hình An Viên thực hiện.

Video tiếp theo