trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Chương trình số 2: Chu kỳ 14 - Tụng kinh tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

13/8/2022

43 Lượt xem

Chương trình số 2: Chu kỳ 14 - Tụng kinh tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng, ngày 16/7/Nhâm Dần (tức ngày 13/8/2022)

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Video tiếp theo