trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Chủ Nhật, 19/5/2024

tức 12/4 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Chương trình số 3: Ngày 1 - Tụng kinh kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia

20/02/2023

93 Lượt xem

Chương trình số 3: Ngày 1 - Tụng kinh kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02/Quý Mão (tức ngày 20/02/2023)

Video tiếp theo