trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Chương trình số 3: Chu kỳ 8 - Tụng kinh theo 3 tháng an cư của chư Tăng

25/7/2023

21 Lượt xem


Chương trình số 3: Chu kỳ 8 - Tụng kinh theo 3 tháng an cư của chư Tăng | Ngày 07/6/QM (tức ngày 24/7/2023)
Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Video tiếp theo