trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Thứ Năm, 23/5/2024

tức 16/4 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Chương trình số 3: Ngày 1 - Thời khoá tụng kinh tu Vu lan báo hiếu- Cầu siêu phả độ gia tiên 25/6/QM

11/8/2023

37 Lượt xem

Chương trình số 3: (Ngày 1) - Thời khóa tụng kinh "Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7" ngày 25/6/Quý Mão (tức ngày 11/8/2023)

Video tiếp theo