trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Chương trình số 3: Ngày 4 - Tụng kinh kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia

23/02/2023

70 Lượt xem

Chương trình số 3: Ngày 4 - Tụng kinh kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia | Chùa Ba Vàng, ngày 04/02/Quý Mão (tức ngày 23/02/2023)

Video tiếp theo