trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Năm, 30/11/2023

tức 18/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
ĐẠI LỄ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM NGUYỆN - Gieo trồng hạt giống Bồ Đề trong tâm | Chùa Ba Vàng

03/8/2023

14 Lượt xem

Đại lễ phát Bồ Đề tâm nguyện chùa Ba Vàng, diễn ra vào ngày 19/6/Quý Mão (tức 5/8/2023).Kính mời Phật tử, nhân dân về chùa tham dự lễ hoặc tham dự trực tuyến qua các trang truyền thông!

ĐẠI LỄ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM NGUYỆN - Gieo trồng hạt giống Bồ Đề trong tâm | Chùa Ba Vàng

Video tiếp theo