trực tuyến
🔴[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Thứ Ba, 23/4/2024

tức 15/3 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

ĐẠI LỄ VU LAN CHÙA BA VÀNG 2023 - Nở Hoa Thơm Ngát Những Trái Tim Hiếu Hạnh [Trailer]

16/8/2023

17 Lượt xem

Đại lễ Vu Lan chùa Ba Vàng (Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023) - Nở hoa thơm ngát những trái tim hiếu hạnh, diễn ra vào ngày 4, 5/7/Quý Mão (tức ngày 19, 20/8/2023).

Video tiếp theo