trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Đêm văn nghệ: "Hội Diên Hồng kính già thắng giặc - Lòng từ bi chiết phục muôn dân"

04/12/2022

161 Lượt xem

Đêm văn nghệ: "Hội Diên Hồng kính già thắng giặc - Lòng từ bi chiết phục muôn dân" | Nhân kỷ niệm 764 năm sinh nhật Phật hoàng Trần Nhân Tông, ngày 11/11/Nhâm Dần (tức 04/12/2022)

Video tiếp theo