trực tuyến
Phật đản 2023 - Phổ tế chúng sinh | Chùa Ba Vàng, ngày 18/4/Quý Mão

Thứ Sáu, 09/6/2023

tức 22/4 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Đại lễ Phật đản 2023 - Khánh thành tòa Đại giảng đường trên núi lớn nhất thế giới

21/5/2023

94 Lượt xem


Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi đại lễ Phật đản 2023 - Khánh thành tòa Đại giảng đường trên núi lớn nhất thế giới tại chùa Ba Vàng.

Video tiếp theo