trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Năm, 07/12/2023

tức 25/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Hành trình "Khám phá vườn Tâm" sẽ được tổ chức tại chùa Diên Phúc và chùa Đế Thích

18/11/2022

32 Lượt xem

Hành trình "Khám phá vườn Tâm" sẽ được tổ chức tại chùa Diên Phúc và chùa Đế Thích do chư Tăng chùa Ba Vàng trụ trì sẽ diễn ra vào ngày 20/11/2022 (tức ngày 27/10/Nhâm Dần).
Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video. 

Video tiếp theo