trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 03/10/2023

tức 19/8 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Khất Thực Chùa Ba Vàng: Ngàn Nhà - Chiếc Bát - Độ Gieo Duyên

30/8/2019

63 Lượt xem

"Cơm chùa thiên hạ có thiếu chi
Bình bát tùy duyên khắp chốn đi
Vàng ngọc thế gian đâu phải quý
Đắp được Cà-sa mới diệu kỳ."

Hơn hai mươi lăm thế kỷ đã trôi qua truyền thống khất thực của Tăng đoàn thời đức Phật vẫn được lưu truyền và gìn giữ ở các nước Phật giáo phát triển. Cho đến ngày nay, truyền thống khất thực của ba đời chư Phật đã được Tăng đoàn chùa Ba Vàng phát huy và gìn giữ. Với ba y - 1 bát, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giúp cho nhiều người thực hành hạnh bố thí, gieo trồng vào ruộng phước báu cao quý cho muôn loài chúng sinh!

(Lưu hành nội bộ)

Video tiếp theo