trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Phật đản 2024 - Phổ tế chúng sinh | Ngày 19/4/Giáp Thìn

Thứ Ba, 28/5/2024

tức 21/4 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Lễ kết đàn Dược sư cầu quốc thái dân an - Xuân Quý Mão 2023 | Chùa Ba Vàng

19/02/2023

39 Lượt xem

Lễ kết đàn Dược sư cầu quốc thái dân an - Xuân Quý Mão 2023 | Chùa Ba Vàng, ngày 29/01/Quý Mão (tức ngày 19/02/2023)

Video tiếp theo