trực tuyến
🔴[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Thứ Hai, 22/4/2024

tức 14/3 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Lễ khai đàn Dược Sư cầu quốc thái dân an, ngày 08/01/Nhâm Dần | Chùa Ba Vàng

08/02/2022

223 Lượt xem

Mười hai hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly: https://chuabavang.com/tan-than-muoi-hai-hanh-nguyen-cua-duc-phat-duoc-su-luu-ly-d4816.html

Video tiếp theo