trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Linh thiêng tiếng chuông trống Bát Nhã

28/02/2021

75 Lượt xem

Khi hoàng hôn buông xuống, trong làn khói lam trầm mặc chốn cửa thiền, tiếng chuông trống Bát Nhã bắt đầu ngân vang khắp núi rừng Thành Đẳng như xóa tan đi bao u sầu, phiền muộn giữa lòng nhân thế.
Từng hồi chuông trống không vội vàng thúc giục, mà thong thả ngân dài, vang mãi, khiến lòng người lắng lại để tìm về bản thể chân như vốn có nơi tâm và thắp lên ngọn đuốc trí tuệ, hướng đến con đường giác ngộ giải thoát, đạt chân hạnh phúc...

Video tiếp theo