trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 26/02/2024

tức 17/1 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Niềm hạnh phúc của Phật tử xa xứ khi đón Sư Phụ và chư Tăng tới hoằng Pháp tại Đài Loan

29/11/2023

22 Lượt xem


Tại sân bay Đào Viên, Đài Loan, Phật tử xa xứ hạnh phúc chào đón Sư Phụ và chư Tăng tới Đài Loan hoằng Pháp

Video tiếp theo