trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Sáu, 08/12/2023

tức 26/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Pháp đàn lễ Ngũ Bách Danh - Quý Mão 2023 | Thời khóa số 3/12

07/4/2023

162 Lượt xem

Quý nhân dân, Phật tử có thể tuỳ duyên tu theo các video đã phát của các thời khoá trước.

- Video thời khóa số 1/12: Khai đàn lễ Ngũ Bách Danh - Quý Mão 2023 | Thời khóa số 1/12

- Video thời khóa 2/12: Pháp đàn lễ Ngũ Bách Danh - Quý Mão 2023 | Thời khóa số 2/12

Video tiếp theo