trực tuyến
Phật đản 2023 - Phổ tế chúng sinh | Chùa Ba Vàng, ngày 18/4/Quý Mão

Thứ Sáu, 09/6/2023

tức 22/4 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Trai đàn chẩn tế - Kết lễ Ngũ Bách Danh Quý Mão 2023 | Thời khóa 12/12

09/4/2023

695 Lượt xem

Trai đàn chẩn tế - Kết lễ Ngũ Bách Danh Quý Mão 2023 | Thời khóa 12/12, ngày 19/02 nhuận/ Quý Mão (tức ngày 09/4/2023)

Video tiếp theo