trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Lễ khai Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám 2022 | Chùa Ba Vàng, ngày 23/8/Nhâm Dần

18/9/2022

242 Lượt xem

[TRỰC TIẾP] Lễ khai Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám 2022 | Chùa Ba Vàng, ngày 23/8/Nhâm Dần

Video tiếp theo