trực tuyến
🔴[TRỰC TIẾP] Lễ quy y Tam Bảo, cầu an cho cha mẹ | Vu Lan 2022, ngày 09/7/Nhâm Dần

Thứ Bảy, 06/8/2022

tức 9/7 Nhâm Dần

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
🔴[TRỰC TIẾP] Lễ quy y Tam Bảo, cầu an cho cha mẹ | Vu Lan 2022, ngày 09/7/Nhâm Dần

06/8/2022

1 Lượt xem

Lễ quy y Tam Bảo, cầu an cho cha mẹ | Vu Lan 2022, ngày 09/7/Nhâm Dần (tức ngày 06/8/2022)

Video tiếp theo