trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Ba, 28/3/2023

tức 7/2 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Lễ quy y Tam Bảo, cầu an cho cha mẹ | Vu Lan 2022, ngày 09/7/Nhâm Dần

06/8/2022

167 Lượt xem

Lễ quy y Tam Bảo, cầu an cho cha mẹ | Vu Lan 2022, ngày 09/7/Nhâm Dần (tức ngày 06/8/2022)

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Video tiếp theo