trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Bảy, 22/01/2022

tức 20/12 Tân Sửu

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Khóa lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/11/Kỷ Hợi

03/12/2019

20 Lượt xem

Trong kinh Ưu Bà Tắc Giới, Đức Phật dạy: “Công đức tu tập trai giới là không thể nghĩ bàn, tất cả mọi tội ác đều bị tiêu diệt. Người nào thọ trì Bát quan trai giới, người ấy sẽ được niềm vui vô lượng của cõi người và cõi trời. Chính người đó đang dùng chuỗi ngọc anh lạc của Vô thượng bồ đề để trang nghiêm tự thân, vì vậy mà họ thành đạt vô lượng công đức”.

Hiểu được lợi ích của Bát quan trai giới, ngày 03/12/2019 (tức ngày 08/11 năm Kỷ Hợi), hàng ngàn Phật tử lại hân hoan, cùng nhau vân tập về ngôi già lam Ba Vàng để tham gia ngày tu tập Bát Quan Trai giới định kỳ.

Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ, sự cắt cử của đại Tăng và sự thỉnh cầu của hàng Phật tử, Đại đức Thích Trúc Bảo Chung đã quang lâm Chính điện để truyền trao bát quan trai giới cho hàng Phật tử.

Sau khi thọ nhận Bát quan trai giới, dưới sự hướng dẫn của chư Tăng các Phật tử bước vào thời khóa tụng kinh và ngọ trai trong không khí trang nghiêm và ý nghĩa.

Qua những bài giảng về công đức của việc giữ gìn giới Pháp và ý nghĩa của Bát quan trai giới cùng với các nghi lễ chốn thiền môn, toàn thể đại chúng vô cùng hạnh phúc và hoan hỷ. Đại diện Phật tử đã dâng lời tri ân trên Sư Phụ, đại Tăng và Đại đức giới sư, đồng thời phát nguyện sẽ cố gắng thực tập giới luật của Đấng Như Lai, sửa đổi thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, đem lại lợi ích cho gia đình và xã hội. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video.

Video tiếp theo