trực tuyến
Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Thứ Ba, 23/4/2024

tức 15/3 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Lễ Sơ quy tháng 8 Nhâm Dần | Chùa Ba Vàng, ngày 15/8/Nhâm Dần

10/9/2022

204 Lượt xem


Hướng dẫn đăng ký sơ quy tại chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/huong-dan-dang-ky-so-quy-tai-chua-ba-vang-d5902.html

Video tiếp theo