trực tuyến
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh СOVID-19 | Chùa Ba Vàng

Chủ Nhật, 28/11/2021

tức 24/10 Tân Sửu

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Khóa lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/8/Kỷ Hợi

06/9/2019

9 Lượt xem

Ngày 6/9/2019 (tức ngày 08/8 năm Kỷ Hợi), hàng ngàn Phật tử lại hân hoan, cùng nhau vân tập về ngôi già lam Ba Vàng để tham gia ngày tu tập Bát Quan Trai giới định kỳ.
Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ, sự cắt cử của đại Tăng và sự thỉnh cầu của hàng Phật tử, đúng 8 giờ sáng Đại đức Thích Trúc Bảo Tiến đã quang lâm Chính điện để truyền trao bát quan trai giới cho hàng Phật tử.
Ngày hôm nay, số lượng Phật tử về rất đông nên quý Thầy đã sắp xếp thêm cho các Phật tử tu học tại khu vực Đại Giảng Đường. Trước khi Phật tử thọ nhận giới pháp, Đại Đức Thích Trúc Bảo Tiến đã giảng giải cho các Phật tử hiểu rõ về ý nghĩa và lợi ích của tu tập Bát Quan Trai giới. Thấy rõ được lợi ích của việc tu tập giữ giới luật, hàng Phật tử đồng hoan hỷ lãnh thọ và phát nguyện giữ gìn không để sai phạm.
Trong kinh Ưu Bà Tắc Giới, Đức Phật dạy: “Công đức tu tập trai giới là không thể nghĩ bàn, tất cả mọi tội ác đều bị tiêu diệt. Người nào thọ trì Bát quan trai giới, người ấy sẽ được niềm vui vô lượng của cõi người và cõi trời. Chính người đó đang dùng chuỗi ngọc anh lạc của Vô thượng bồ đề để trang nghiêm tự thân, vì vậy mà họ thành đạt vô lượng công đức”.
Mong rằng các Phật tử sẽ ngày một tinh tấn tu học, thực hiện các công hạnh của người con Phật, hộ trì Tam Bảo để sớm đạt được thành tựu quả vị Bồ Đề. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video nhé!
Video tiếp theo