trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 03/10/2023

tức 19/8 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Tu tập hồi hướng oan gia trái chủ thoát khỏi bệnh hiểm nghèo

18/11/2019

4933 Lượt xem

Có những căn bệnh khi đi khám, đi chạy chữa nhiều nơi mà không thuyên giảm. Có những bệnh đi khám nhưng không ra bệnh mặc dù trên thân vẫn phải chịu đau đớn. Những trường hợp này thật khổ. Và sau đây là một câu chuyện của gia đình Phật tử đã gặp những trường hợp trên. Họ được chuyển nghiệp nhờ tu tập theo sự hướng dẫn của chư Tăng chùa Ba Vàng.
Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Video tiếp theo