trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Vở kịch: Sự kiện hạ sinh tình duyên phạm hạnh của Tổ sư Ca Diếp | Chùa Ba Vàng

24/4/2023

14 Lượt xem

Vở kịch được dựng dựa trên: Kinh Phật Bản Hạnh Tập, quyển 45, 46, 47, phẩm 47: Nhân duyên của Đại Ca Diếp (phần 1 và phần 2) và phẩm 48: Nhân duyên vợ chồng Bạt-đà-la. Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng Pháp sư Xà-na-quật-đa, người Ấn độ.)

Video tiếp theo