trực tuyến
[Trực tiếp] "Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Chủ Nhật, 07/03/2021

tức 24/1 Tân Sửu

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Xúc động hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng chân trần đội mưa khất thực

21/09/2019

2 Lượt xem

Với chí nguyện Trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh, Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng đang nỗ lực ngày đêm tu tập hoàn thiện mình. Để trọn vẹn chí nguyện đó, chư Tăng chùa Ba Vàng đang thực hành những Pháp tu khổ hạnh đầu đà như thời Phật còn tại thế để cầu Thánh Quả theo lời dạy của Đấng Từ Phụ.

Với mong mỏi thực hành theo lời Phật dạy để góp phần vào việc dập tắt cháy rừng Amazon, các Phật tử đang tu học tại chùa Ba Vàng đã cùng nhau thực hành xả thí, sớt bát cúng dường chư Tăng tu tập trong rừng; hồi hướng phước báu, cầu nguyện cho rừng Amazon sớm đầy đủ những nhân duyên về con người và thời tiết để có thể dập tắt được những đám cháy và hồi sinh trở lại.

Những bước chân trần khoan thai, thong dong tự tại trên sỏi đá dưới trời mưa gió là hình ảnh chư Tăng trì bình khất thực đã lấy đi nước mắt của nhiều Phật tử khi tham dự buổi sớt bát cúng dường chư Tăng hồi hướng dập tắt cháy rừng Amazon.

Kính mời quý Phật tử cùng đón xem những hình ảnh chư Tăng khất thực trong thời tiết mưa gió trên đây!

Video tiếp theo