Bài Hát: Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng | Chùa Ba Vàng

Bài Hát: Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng | Chùa Ba Vàng

“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Lời bác nay đã giành chiến thắng huy hoàng
30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông
30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến thành công
Việt Nam Hồ Chí Minh
Việt Nam Hồ Chí Minh
Việt Nam Hồ Chí Minh
Việt Nam Hồ Chí Minh”
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video nhé!

Link to map Back top top