Đại dịch Covid-19: Khắc ghi lời Sư Phụ dạy – Phật tử không ra ngoài, ở nhà tu dưỡng thân tâm!

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến các Phật tử chùa Ba Vàng không thể về chùa tu tập. Nhưng mọi người vẫn theo dõi và quan tâm các hoạt động của chùa, đặc biệt là những lời chỉ dạy từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.
Vì thế, khi Sư Phụ khuyến tấn Phật tử thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ thì các Phật tử chùa Ba Vàng đã khắc ghi lời dạy của Sư Phụ, không ra ngoài, ở nhà tu dưỡng thân tâm. Người ở đất Bắc, người lại tận trời Nam; từ trong nước cho tới nước ngoài, ai cũng tinh tấn tu tập để chung tay với cả nước trong việc phòng, chống và đẩy lùi đại dịch COVID-19 được thắng lợi.

Các bài nên xem: 

Link to map Back top top