Phật dạy bảy Pháp khiến đất nước không bị diệt vong

Đức Phật ra đời là vì an lạc hạnh phúc cho con người, nên tất cả lời dạy của Ngài đều hướng tới vấn đề khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt tận khổ và con đường đưa đến đoạn diệt khổ. Bảy yếu tố mà đức Phật dạy sau đây cũng trong ý nghĩa ấy, nhấn mạnh đến vấn đề về đời sống văn hoá – là yếu tố làm ổn định lòng dân, chấm dứt mầm mống gây chiến tranh khổ đau và hận thù trong Đất nước.

Vậy bảy Pháp Đức Phật dạy khiến Đất nước không bị diệt vong mà ngày càng vững mạnh phát triển là gì?

Ban Quản Trị kính mời quý Phật tử và các bạn hãy cùng đón xem video sau đây để được biết về bảy Pháp khiến đất nước không bị diệt vong nhé!

Xem thêm: Đức Phật Có Thật Hay Không? Hay Chỉ Là Biểu Tượng Do Con Người Dựng Lên?

Đức Phật Xuống Trần Gian Với Bản Hoài Gì?

Pháp Thoại: Ý Nghĩa Nơi Đức Phật Đản Sinh

Đức Phật cứu thành Tỳ Xá Ly (Vesali) khỏi đại dịch

Sự thật về nơi Đức Phật thành đạo?

Link to map Back top top