Thông báo chương trình chư Tăng thọ nhận sự đặt bát cúng dường

Trên tinh thần tri ân và đền ân, Phật tử trong CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã phát nguyện tu tập, đặt bát cúng dường chư Tăng để hồi hướng phúc lành báo đền Tứ Trọng Ân, trong đó có Ân Quốc Gia.

Trước lòng mong mỏi thiết tha của quý Phật tử, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng đã từ bi hứa khả thọ nhận sự đặt bát cúng dường của Phật tử.
– Thời gian: Từ 10h00, thứ 6 ngày 14/4 nhuận/Canh Tý (tức 05/6/2020)
– Địa điểm: Chùa Ba Vàng – P. Quang Trung – TP. Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh

Chương trình sẽ được phát sóng trực tuyến trên kênh truyền thông Facebook Thầy Thích Trúc Thái Minh.
https://www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh/

Trân trọng thông báo!
Ban Văn Hóa – Chùa Ba Vàng.

Chương trình chư Tăng thọ nhận sự đặt bát cúng dường

Chương trình chư Tăng thọ nhận sự đặt bát cúng dường

Các bài nên xem: 

Bình Luận
Link to map Back top top