Với chí nguyện “Trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh”, Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng đang nỗ lực ngày đêm tu tập hoàn thiện mình. Để trọn vẹn chí nguyện đó, chư Tăng chùa Ba Vàng đang thực hành những Pháp tu khổ hạnh đầu đà như thời Phật còn tại thế để cầu Thánh Quả theo lời dạy của Đấng Từ Phụ.
Những bước chân trần khoan thai, thong dong tự tại trên sỏi đá dưới trời mưa gió là hình ảnh vô cùng xúc động, đã lấy đi nước mắt của nhiều Phật tử khi tham dự buổi sớt bát cúng dường chư Tăng hồi hướng dập tắt cháy rừng Amazon.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video nhé!