trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 24/02/2024

tức 15/1 Giáp Thìn
vô thường - các bài viết về vô thường, tin tức vô thường

Hiểu đúng về vô thường để giữ tâm kiên định | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Khi nghe Sư Phụ giảng về vô thường, đặc biệt là phần giảng về tâm vô thường, con cảm thấy bản thân mình không còn thiết tha với việc có người yêu. Vậy con kính mong Thầy có thể giúp con giải quyết vấn đề này

Hiểu đúng về vô thường để giữ tâm kiên định | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Hiểu đúng về vô thường để giữ tâm kiên định | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Khi nghe Sư Phụ giảng về vô thường, đặc biệt là phần giảng về tâm vô thường, con cảm thấy bản thân mình không còn thiết tha với việc có người yêu. Vậy con kính mong Thầy có thể giúp con giải quyết vấn đề này

04/11/2022

144 Lượt xem