trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Sáu, 08/12/2023

tức 26/10 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hiểu đúng về vô thường để giữ tâm kiên định | Thầy Thích Trúc Thái Minh

04/11/2022

144 Lượt xem

Câu hỏi: “Con kính bạch trên Sư Phụ! ... Khi nghe Sư Phụ giảng về vô thường, đặc biệt là phần giảng về tâm vô thường, trong con khởi lên một suy nghĩ đó là: Sau này khi có người yêu, con sẽ không tin tưởng vào những gì người yêu con nói. Bởi vì trong tâm con hay khởi lên ý nghĩ lúc này nói thế này, mai tâm vô thường thì lại nói khác. Con cảm thấy bản thân mình không còn thiết tha với việc có người yêu. Vậy con kính mong Thầy có thể giúp con giải quyết vấn đề này của tâm con được không ạ? Con xin tri ân Sư Phụ ạ!”
Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây!

Video tiếp theo