trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Bảy, 30/9/2023

tức 16/8 Quý Mão
xem tướng - các bài viết về xem tướng, tin tức xem tướng

Xem tướng xoáy trên đầu đoán tính cách có đúng không?

Ngay từ khi sinh ra, hầu hết mọi người đều có xoáy ở trên đầu. Có người chỉ có một xoáy nhưng có những người lại có đến 2, 3 xoáy, hoặc 4 xoáy

Xem tướng xoáy trên đầu đoán tính cách có đúng không?

Xem tướng xoáy trên đầu đoán tính cách có đúng không?

Ngay từ khi sinh ra, hầu hết mọi người đều có xoáy ở trên đầu. Có người chỉ có một xoáy nhưng có những người lại có đến 2, 3 xoáy, hoặc 4 xoáy

01/7/2021

6 Lượt xem