trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Xem tướng xoáy trên đầu đoán tính cách có đúng không?

01/7/2021

6 Lượt xem

Ngay từ khi sinh ra, hầu hết mọi người đều có xoáy ở trên đầu. Có người chỉ có một xoáy nhưng có những người lại có đến 2, 3 xoáy, hoặc 4 xoáy. Cũng theo số lượng xoáy trên đầu mà dân gian ta có những nhận định về tính cách cũng như số mệnh của một người, như: “Một xoáy sống lâu, hai xoáy bạc đầu, ba xoáy mới là chóng chết”.
Liệu những quan điểm đó có đúng hay không?
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video "Xem tướng xoáy trên đầu đoán tính cách có đúng không?" được Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng ngay trên đây!

Video tiếp theo