trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 24/02/2024

tức 15/1 Giáp Thìn
Ba Vàng Sơn môn tự - các bài viết về Ba Vàng Sơn môn tự, tin tức Ba Vàng Sơn môn tự

Bài hát: Ba Vàng Sơn môn tự | Nhạc Tết 2022

Mây vờn lờ lững đỉnh núi cao, ngát hương sắc hoa nở ven đường. Chuông chùa ngân tiếng vọng muôn phương, Ba Vàng linh thiêng lưng chừng núi. Lững lờ sông nước Bạch Đằng Giang...

Bài hát: Ba Vàng Sơn môn tự | Nhạc Tết 2022

Bài hát: Ba Vàng Sơn môn tự | Nhạc Tết 2022

Mây vờn lờ lững đỉnh núi cao, ngát hương sắc hoa nở ven đường. Chuông chùa ngân tiếng vọng muôn phương, Ba Vàng linh thiêng lưng chừng núi. Lững lờ sông nước Bạch Đằng Giang...

03/02/2022

49 Lượt xem