trực tuyến
Chương trình số 3: Ngày 4 - Tụng kinh kính mừng Phật đản | 08/4/Quý Mão

Chủ Nhật, 28/5/2023

tức 10/4 Quý Mão

Kinh Thập Thiện giảng giải

Kinh Thập Thiện giảng giải

Kinh Thập Thiện giảng giải
Pháp thoại: "Nhận diện Bậc hiền trí" - Kinh Hiền Nhân bài 7 | Thầy Thích Trúc Thái Minh

27/4/2023

721 Lượt xem

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp thoại: "Nhận diện Bậc hiền trí - Kinh Hiền Nhân bài 7", ngày 08/3/Quý Mão (tức ngày 27/4/2023)