trực tuyến
🔴[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Thứ Hai, 22/4/2024

tức 14/3 Giáp Thìn

Kinh Thập Thiện giảng giải

Kinh Thập Thiện giảng giải

Kinh Thập Thiện giảng giải

Pháp thoại: "Nhận diện Bậc hiền trí" - Kinh Hiền Nhân bài 7 | Thầy Thích Trúc Thái Minh

27/4/2023

916 Lượt xem

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp thoại: "Nhận diện Bậc hiền trí - Kinh Hiền Nhân bài 7", ngày 08/3/Quý Mão (tức ngày 27/4/2023)