trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Sáu, 08/12/2023

tức 26/10 Quý Mão

Kinh Thập Thiện giảng giải

Kinh Thập Thiện giảng giải

Kinh Thập Thiện giảng giải
Pháp thoại: "Nhận diện Bậc hiền trí" - Kinh Hiền Nhân bài 7 | Thầy Thích Trúc Thái Minh

27/4/2023

916 Lượt xem

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp thoại: "Nhận diện Bậc hiền trí - Kinh Hiền Nhân bài 7", ngày 08/3/Quý Mão (tức ngày 27/4/2023)