trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 26/02/2024

tức 17/1 Giáp Thìn

Kinh Hiền Nhân giảng giải

Kinh Hiền Nhân giảng giải

Kinh Hiền Nhân giảng giải
Pháp thoại: "Xem người chọn bạn" - Kinh Hiền Nhân | Thầy Thích Trúc Thái Minh

29/3/2023

424 Lượt xem

Pháp thoại: "Xem người chọn bạn" - Kinh Hiền Nhân | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/02 Nhuận/Quý Mão (tức ngày 29/3/2023)