trực tuyến
Chương trình số 3: Ngày 4 - Tụng kinh kính mừng Phật đản | 08/4/Quý Mão

Chủ Nhật, 28/5/2023

tức 10/4 Quý Mão

Kinh Hiền Nhân giảng giải

Kinh Hiền Nhân giảng giải

Kinh Hiền Nhân giảng giải
Pháp thoại: "Xem người chọn bạn" - Kinh Hiền Nhân | Thầy Thích Trúc Thái Minh

29/3/2023

312 Lượt xem

Pháp thoại: "Xem người chọn bạn" - Kinh Hiền Nhân | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/02 Nhuận/Quý Mão (tức ngày 29/3/2023)