trực tuyến
🔴 Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Bảy, 23/10/2021

tức 18/9 Tân Sửu
Bậc Thánh cư sĩ - các bài viết về Bậc Thánh cư sĩ, tin tức Bậc Thánh cư sĩ

Bậc Thánh cư sĩ sao lại phải đảnh lễ, cúng dường phàm Tăng? | kinh Mi Tiên câu 106

Bậc Thánh cư sĩ sao lại phải đảnh lễ, cúng dường phàm Tăng? | kinh Mi Tiên câu 106

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

05/12/2019

1 Lượt xem