trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Bảy, 01/4/2023

tức 11/2 Quý Mão
Bậc Thánh cư sĩ - các bài viết về Bậc Thánh cư sĩ, tin tức Bậc Thánh cư sĩ

Bậc Thánh cư sĩ sao lại phải đảnh lễ, cúng dường phàm Tăng? | kinh Mi Tiên câu 106

Bậc Thánh cư sĩ sao lại phải đảnh lễ, cúng dường phàm Tăng? | kinh Mi Tiên câu 106

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

05/12/2019

1 Lượt xem