trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
Bậc Thánh cư sĩ - các bài viết về Bậc Thánh cư sĩ, tin tức Bậc Thánh cư sĩ

Bậc Thánh cư sĩ sao lại phải đảnh lễ, cúng dường phàm Tăng? | kinh Mi Tiên câu 106

Bậc Thánh cư sĩ sao lại phải đảnh lễ, cúng dường phàm Tăng? | kinh Mi Tiên câu 106

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

05/12/2019

6 Lượt xem