trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
Bát Quan Trai Giới - các bài viết về Bát Quan Trai Giới, tin tức Bát Quan Trai Giới

Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

12/7/2022

483 Lượt xem

Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng không tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng không tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

Chương trình tu tập 🞄 10/11/2021

Đức Phật dạy Phật tử tại gia một tháng thọ Bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/6/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/6/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới🞄 17/7/2021

Tại chùa Ba Vàng, mùng 8 âm lịch hàng tháng Sư Phụ và đại Tăng đều tổ chức khóa tu Bát quan trai với sự tham gia tu học của hàng ngàn Phật tử...

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới🞄 17/6/2021

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/4/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/4/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới🞄 19/5/2021

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/4/Tân Sửu. Chương trình được thực hiện bởi chư Tăng Ni, Phật tử đang lưu trú, tu tập cấm túc tại chùa...

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/03/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/03/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới🞄 19/4/2021

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/03/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/02/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/02/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới🞄 20/3/2021

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/02/Tân Sửu (tức ngày 20/3/2021). Mời quý Phật tử cùng theo dõi video trên đây...

Ngày thọ nhận Bát quan trai giới đầu tiên của năm Tân Sửu

Ngày thọ nhận Bát quan trai giới đầu tiên của năm Tân Sửu

Hoạt động Phật sự🞄 19/02/2021

Với lòng khát ngưỡng giáo Pháp của Đức Thế Tôn và sự từ bi của Sư Phụ cùng Đại Tăng chùa Ba Vàng mà các Phật tử vẫn có thể thọ nhận giới Bát Quan Trai qua mạng trực tuyến...

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới🞄 19/02/2021

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu. Mời quý Phật tử cùng theo dõi video

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/12 Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/12 Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới🞄 20/01/2021

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/12 Canh Tý...

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới🞄 21/12/2020

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...