trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Sáu, 07/5/2021

tức 26/3 Tân Sửu
Biểu hiện của lòng tin - các bài viết về Biểu hiện của lòng tin, tin tức Biểu hiện của lòng tin

Biểu hiện của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Một thời Thế Tôn trú tại Gomagga, trong khu rừng Simsapà, dạy các Tỷ kheo: Do ba sự kiện này, này các Tỷ kheo, một người được biết là có lòng tin...

Biểu hiện của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Biểu hiện của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Một thời Thế Tôn trú tại Gomagga, trong khu rừng Simsapà, dạy các Tỷ kheo: Do ba sự kiện này, này các Tỷ kheo, một người được biết là có lòng tin...

07/05/2021

24 Lượt xem

Biểu hiện của lòng tin - kinh Nikaya

Biểu hiện của lòng tin - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 01/09/2019

Một thời Thế Tôn trú tại Gomagga, trong khu rừng Simsapà, dạy các Tỷ kheo:Do ba sự kiện này, này các Tỷ kheo, một người được biết là có lòng tin.