trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 21/01/2022

tức 19/12 Tân Sửu
câu lạc bộ đạo tràng chùa ba vàng - các bài viết về câu lạc bộ đạo tràng chùa ba vàng, tin tức câu lạc bộ đạo tràng chùa ba vàng

Chùa Ba Vàng triển lãm báo tường Vu Lan - góc tri ân

Các chùa chi nhánh, các Đạo tràng và câu lạc bộ trực thuộc chùa Ba Vàng đã thực hiện, trang trí cho triển lãm báo tường Vu Lan - Góc Tri ân

Chùa Ba Vàng triển lãm báo tường Vu Lan - góc tri ân

Chùa Ba Vàng triển lãm báo tường Vu Lan - góc tri ân

Các chùa chi nhánh, các Đạo tràng và câu lạc bộ trực thuộc chùa Ba Vàng đã thực hiện, trang trí cho triển lãm báo tường Vu Lan - Góc Tri ân

10/8/2017

163 Lượt xem