trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Câu lạc bộ La Hầu La - các bài viết về Câu lạc bộ La Hầu La, tin tức Câu lạc bộ La Hầu La

Giới thiệu CLB La Hầu La chùa Ba Vàng

Ngày 21/9/2021 (tức 15/8/TS), Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã chỉ dạy và cho phép thành lập Câu lạc bộ La Hầu La nhằm giáo dục thế hệ trẻ trở thành những công dân có ích cho xã hội, người đệ tử Phật chân chính trong thời đại ngày nay

Giới thiệu CLB La Hầu La chùa Ba Vàng

Giới thiệu CLB La Hầu La chùa Ba Vàng

Ngày 21/9/2021 (tức 15/8/TS), Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã chỉ dạy và cho phép thành lập Câu lạc bộ La Hầu La nhằm giáo dục thế hệ trẻ trở thành những công dân có ích cho xã hội, người đệ tử Phật chân chính trong thời đại ngày nay

17/3/2023

1071 Lượt xem

Bài hát: Câu lạc bộ La Hầu La

Bài hát: Câu lạc bộ La Hầu La

Nhạc Phật giáo 🞄 15/01/2022

La Hầu La - con trai Phật Thích Ca, bỏ hoàng gia đi tu từ năm 7 tuổi, sống tự lập, hàng ngày đi khất thực, theo Tăng đoàn du hoá khắp nơi nơi. La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta, học sống tự lập, học sống yêu thương