trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 24/02/2024

tức 15/1 Giáp Thìn
Câu lạc bộ La Hầu La - các bài viết về Câu lạc bộ La Hầu La, tin tức Câu lạc bộ La Hầu La

Giới thiệu CLB La Hầu La chùa Ba Vàng

Ngày 21/9/2021 (tức 15/8/TS), Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã chỉ dạy và cho phép thành lập Câu lạc bộ La Hầu La nhằm tạo lập một môi trường thiện lành...

Giới thiệu CLB La Hầu La chùa Ba Vàng

Giới thiệu CLB La Hầu La chùa Ba Vàng

Ngày 21/9/2021 (tức 15/8/TS), Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã chỉ dạy và cho phép thành lập Câu lạc bộ La Hầu La nhằm tạo lập một môi trường thiện lành...

17/3/2023

1185 Lượt xem

Bài hát: Câu lạc bộ La Hầu La

Bài hát: Câu lạc bộ La Hầu La

Nhạc Phật giáo 🞄 15/01/2022

La Hầu La - con trai Phật Thích Ca, bỏ hoàng gia đi tu từ năm 7 tuổi, sống tự lập, hàng ngày đi khất thực, theo Tăng đoàn du hoá khắp nơi nơi.