trực tuyến
Chương trình số 2: Chu kỳ 15 - Tụng kinh tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Thứ Năm, 18/8/2022

tức 21/7 Nhâm Dần

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Câu lạc bộ La Hầu La

15/01/2022

38 Lượt xem

Các bạn khóa sinh ơi!

Thật hạnh phúc khi chúng mình được Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến sáng tác cho 1 bài hát rất hay và vô cùng ý nghĩa về CLB La Hầu La. Chúng mình hãy cùng nhau học và hát vang bài hát này nhé!

---

Bài hát: Câu lạc bộ La Hầu La
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương

Lời bài hát
"La Hầu La - con trai Phật Thích Ca,
bỏ hoàng gia đi tu từ năm 7 tuổi,
sống tự lập, hàng ngày đi khất thực,
theo Tăng đoàn du hoá khắp nơi nơi.
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta,
học sống tự lập, học sống yêu thương,
giúp đỡ ông bà, giúp đỡ mẹ cha,
giúp đỡ bạn bè, rộng ra khắp muôn loài.
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta,
học nhân quả, chăm làm việc thiện.
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta,
cùng nhau chăm học, cùng nhau chăm làm
La Hầu La - con trai Phật Thích Ca,
sống tự lập, hàng ngày đi khất thực,
chứng Thánh quả độ thoát chúng sinh.
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta,
cùng nhau chăm học, cùng nhau chăm làm,
hoa tâm đua nở để xứng là con Đức Phật Thích Ca.

Rap:
La Hầu La - con trai Phật Thích Ca,
bỏ hoàng gia đi tu từ năm 7 tuổi,
sống tự lập, hàng ngày đi khất thực,
theo Tăng đoàn du hoá khắp nơi nơi.
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta,
học sống tự lập, học sống yêu thương,
giúp đỡ ông bà, giúp đỡ mẹ cha,
giúp đỡ bạn bè, rộng ra khắp muôn loài.

Hát:
La Hầu La - con trai Phật Thích Ca,
bỏ hoàng gia đi tu từ năm 7 tuổi,
sống tự lập, hàng ngày đi khất thực,
theo Tăng đoàn du hoá khắp nơi nơi.
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta,
học sống tự lập, học sống yêu thương,
giúp đỡ ông bà, giúp đỡ mẹ cha,
giúp đỡ bạn bè, rộng ra khắp muôn loài.
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta,
học nhân quả, chăm làm việc thiện.
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta,
cùng nhau chăm học, cùng nhau chăm làm
La Hầu La - con trai Phật Thích Ca,
sống tự lập, hàng ngày đi khất thực,
chứng Thánh quả độ thoát chúng sinh.
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta,
cùng nhau chăm học, cùng nhau chăm làm,
hoa tâm đua nở để xứng là con Đức Phật Thích Ca.

Quay lại kết:
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta,
học nhân quả, chăm làm việc thiện.
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta,
cùng nhau chăm học, cùng nhau chăm làm
La Hầu La - con trai Phật Thích Ca,
sống tự lập, hàng ngày đi khất thực,
chứng Thánh quả độ thoát chúng sinh.
La Hầu La - câu lạc bộ chúng ta,
cùng nhau chăm học, cùng nhau chăm làm,
hoa tâm đua nở để xứng là con Đức Phật Thích Ca."