trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
Cầu nguyện - các bài viết về Cầu nguyện, tin tức Cầu nguyện

Cầu nguyện thế nào để được thành tựu? - kinh Nikaya giảng giải

Trong tín ngưỡng dân gian người Việt, đi chùa, lễ Phật đã trở thành một truyền thống. Nhưng làm thế nào để việc cầu nguyện được như ý?

Cầu nguyện thế nào để được thành tựu? - kinh Nikaya giảng giải

Cầu nguyện thế nào để được thành tựu? - kinh Nikaya giảng giải

Trong tín ngưỡng dân gian người Việt, đi chùa, lễ Phật đã trở thành một truyền thống. Nhưng làm thế nào để việc cầu nguyện được như ý?

12/6/2019

11 Lượt xem