trực tuyến
🔴 Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Bảy, 23/10/2021

tức 18/9 Tân Sửu
Cầu nguyện - các bài viết về Cầu nguyện, tin tức Cầu nguyện

Cầu nguyện thế nào để được thành tựu? - kinh Nikaya giảng giải

Trong tín ngưỡng dân gian người Việt, đi chùa, lễ Phật đã trở thành một truyền thống. Nhưng làm thế nào để việc cầu nguyện được như ý?

Cầu nguyện thế nào để được thành tựu? - kinh Nikaya giảng giải

Cầu nguyện thế nào để được thành tựu? - kinh Nikaya giảng giải

Trong tín ngưỡng dân gian người Việt, đi chùa, lễ Phật đã trở thành một truyền thống. Nhưng làm thế nào để việc cầu nguyện được như ý?

12/6/2019

2 Lượt xem