trực tuyến
Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn

Thứ Năm, 25/4/2024

tức 17/3 Giáp Thìn
cầu quốc thái dân an - các bài viết về cầu quốc thái dân an, tin tức cầu quốc thái dân an

Lễ cầu quốc thái dân an nhân kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh 02/9

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Lễ cầu quốc thái dân an nhân kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh 02/9

Lễ cầu quốc thái dân an nhân kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh 02/9

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

02/9/2021

331 Lượt xem