trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
cha đưa mẹ đón - các bài viết về cha đưa mẹ đón, tin tức cha đưa mẹ đón

Ý nghĩa tục "Cha đưa, mẹ đón" trong đám cưới, phải kiêng kỵ hay không?

"Cha đưa mẹ đón" là một tục lệ thường thấy trong mỗi đám cưới của các gia đình Việt Nam có nguồn gốc từ đám tang. Tại sao có sự áp dụng đồng thời này?...

Ý nghĩa tục 'Cha đưa, mẹ đón' trong đám cưới, phải kiêng kỵ hay không?

Ý nghĩa tục "Cha đưa, mẹ đón" trong đám cưới, phải kiêng kỵ hay không?

"Cha đưa mẹ đón" là một tục lệ thường thấy trong mỗi đám cưới của các gia đình Việt Nam có nguồn gốc từ đám tang. Tại sao có sự áp dụng đồng thời này?...

15/4/2021

88 Lượt xem