trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Tư, 28/02/2024

tức 19/1 Giáp Thìn
cha mẹ có được đưa tang con - các bài viết về cha mẹ có được đưa tang con, tin tức cha mẹ có được đưa tang con

Cha mẹ có được đưa tang con? Vì sao có tục kiêng đưa tang con cái? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Con kính bạch Thầy! Em họ của con không may bị tai nạn mới mất. Hôm đưa tang, mợ muốn tiễn em lần cuối ra mộ nhưng ông bà không đồng ý cho mợ đi

Cha mẹ có được đưa tang con? Vì sao có tục kiêng đưa tang con cái? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Cha mẹ có được đưa tang con? Vì sao có tục kiêng đưa tang con cái? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Con kính bạch Thầy! Em họ của con không may bị tai nạn mới mất. Hôm đưa tang, mợ muốn tiễn em lần cuối ra mộ nhưng ông bà không đồng ý cho mợ đi

30/3/2022

164 Lượt xem