trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 24/02/2024

tức 15/1 Giáp Thìn
chết oan có được siêu thoát - các bài viết về chết oan có được siêu thoát, tin tức chết oan có được siêu thoát

Người bị chết oan có siêu thoát được không?

Một người được cho là chết oan khi họ có cái chết đau đớn, thảm khốc, khi trong lòng còn nặng chữ tình, hay còn thù oán, uất hận một điều gì đó.

Người bị chết oan có siêu thoát được không?

Người bị chết oan có siêu thoát được không?

Một người được cho là chết oan khi họ có cái chết đau đớn, thảm khốc, khi trong lòng còn nặng chữ tình, hay còn thù oán, uất hận một điều gì đó.

30/4/2021

910 Lượt xem