trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
chết oan có được siêu thoát - các bài viết về chết oan có được siêu thoát, tin tức chết oan có được siêu thoát

Người bị chết oan có siêu thoát được không?

Nhân dân ta quan niệm: người chết oan sẽ không thể tái sinh sang kiếp mới, mà chỉ quanh quẩn ngay tại nơi họ đã chết. Vậy, nhà Phật nhìn nhận quan điểm này thế nào?

Người bị chết oan có siêu thoát được không?

Người bị chết oan có siêu thoát được không?

Nhân dân ta quan niệm: người chết oan sẽ không thể tái sinh sang kiếp mới, mà chỉ quanh quẩn ngay tại nơi họ đã chết. Vậy, nhà Phật nhìn nhận quan điểm này thế nào?

30/4/2021

910 Lượt xem