trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
chiêm bái Xá Lợi Phật - các bài viết về chiêm bái Xá Lợi Phật, tin tức chiêm bái Xá Lợi Phật

Tưởng nhớ ân đức đấng Từ Phụ - Sư Phụ và chư Tăng chiêm bái Xá Lợi Phật

Đã hơn 2600 năm trôi qua nhưng kim thân của Đức Thế Tôn và các vị đại đệ tử vẫn còn lại đây, chúng ta vẫn được thấy kim thân của các Ngài để tán thán...

Tưởng nhớ ân đức đấng Từ Phụ - Sư Phụ và chư Tăng chiêm bái Xá Lợi Phật

Tưởng nhớ ân đức đấng Từ Phụ - Sư Phụ và chư Tăng chiêm bái Xá Lợi Phật

Đã hơn 2600 năm trôi qua nhưng kim thân của Đức Thế Tôn và các vị đại đệ tử vẫn còn lại đây, chúng ta vẫn được thấy kim thân của các Ngài để tán thán...

17/02/2021

185 Lượt xem